Vēsture Drukāt

SPORTS BAUSKAS NOVADĀ


Viens no svarīgākajiem sporta attīstības pamatprincipiem ir modernas un pieejamas sporta infrastruktūras nodrošināšana. Vairākus gadu desmitus Bauskas novada iedzīvotājiem nebija iespēju nodarboties jaunās sporta bāzēs. Esošās bija morāli un fiziski novecojušas.

Bauskas pašvaldība jau vairākus gadu desmitus ir viena no vadošajām valstī sporta jomā. Plānota un stabila novada sacensību sistēma, sistemātisks jaunatnes sporta darbs, talantīgu audzēkņu atlase un novirzīšana uz valsts specializētajām mācību iestādēm, sabiedrisko sporta organizāciju atbalstīšana un nepārtraukta novada pašvaldību sporta bāzu uzturēšana un pilnveidošana ir drošs garants arī tālākai sporta attīstības perspektīvai.

Bauskas novada sporta bāze Pilskalna ielā 26, Bauskā ir vienīgā multifunkcionālā sporta bāze Bauskas novadā un Zemgalē, būvēta 1966.gadā. Pateicoties savdabīgajam reljefam tā ir viena no skaistākajām sporta būvēm valstī.

Sporta bāzes mērķauditorija ir dažāda vecuma un sociālo slāņu pilsētas un lauku iedzīvotāji.  

Lai veiktu sporta bāzes rekonstrukciju tika izstrādāts valsts investīciju projekts un iesniegts Latvijas Republikas aizsardzības ministrijā. Projekta izdevumu tāme sastādīja Ls 868790, no kuriem Ls 173758 bija paredzēts kā pašvaldības līdzfinansējums.

2008.gada nogalē tika uzsākta vērienīgā projekta 1. un 2. kārtas realizācija. Nepilna gada intensīva darba rezultātā, ieguldot līdzekļus Ls     apmērā, Bauskas pilsētas administratīvajā teritorijā tika rekonstruēta un izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša sporta bāze, kura turpmāk būs izmantojama dažādu masu pasākumu organizēšanai. Tas ir neatsverams ieguldījums veselīga dzīves veida un kultūrizglītības veicināšanā gan Bauskas pilsētas, gan novada iedzīvotājiem.

Stadions ir sporta objektu komplekss, kur atrodas sporta spēļu halle, visi vieglatlētikas disciplīnu sektori, futbola, basketbola, volejbola, handbola un tenisa laukumi. Astoņdesmito gadu sākumā sporta bāzes vieglatlētikas sektori, volejbola un basketbola laukumi tika izklāti ar sarkanās gumijas plākšņu segumu, deviņdesmitajos- handbola un tenisa laukums nosegts ar mākslīgā futbola laukuma segumu. Iesākoties jaunajam gadsimtam sporta bāzē pakāpeniski tika veikti atjaunošanas darbi, kurus gan ierobežoja pašvaldības budžeta iespējas. Pateicoties Latvijas Republikas Izglītības un zinātņu ministrijas Sporta pārvaldes piešķirtajam finansējumam 2002.gadā tika uzsākta esošās šautuves pārbūve par manēžu, 2003.gada nogalē pilnībā tika pabeigta sporta manēžas palīgtelpu izbūve, un tagad tā ir vienīgā būve vieglatlētu mācību -treniņu procesa nodrošināšanai ziemas periodā, kā arī labākā bāze valstī kvalitatīvu novusa un darts sacensību organizēšanai. Pēdējos gados pilnībā ir atjaunots sporta bāzes inventārs. Veikta brīvā cīņas zāles grīdas nomaiņa, vairākās telpās izbūvēta ventilācija. Lai kvalitatīvi varētu sarīkot pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti tika veikta sporta halles sanitāro mezglu pārbūve, nodrošinot to pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Vairākās lielo tribīņu telpās, lai tās varētu pielāgot naktsmītņu vajadzībām, tika veikts kosmētiskais remonts un nomainīti logi, pārbūvētas sanitārās telpas.

Pašvaldības budžetā ik gadus tiek iestrādāts finansējums Sporta nodaļas darba nodrošināšanai, tai skaitā sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu izlašu darbības nodrošināšanai un pašvaldības sporta bāzes uzturēšanai, pilnveidošanai.

2010.gadā sporta bāzē notiks novada un valsts mēroga kompleksās sacensības, tiks nodrošinātas nodarbības novada un valsts sporta veidu izlašu jaunajai maiņai.

Sporta pasākumu organizēšanai paredzētie līdzekļi nodrošina novada pašvaldību iedzīvotāju bezmaksas dalību novada organizētajās sacensībās. 2010.gadā novada pieaugušo un veterānu sporta veicināšanai, novada izlašu dalībai valsts mēroga sacensībās, novada sportistu startiem starptautiskās sacensībās un sabiedrisko sporta organizāciju atbalstam paredzēti Ls 22510, bet sporta bāzes uzturēšanai, labiekārtošanai, un pilnveidošanai - atvēlēti Ls 35033.

Bauskas sporta veterāni tradicionāli piedalās Latvijas sporta veterānu savienības kompleksajās sporta spēlēs, un pēdējos gadus kļuvuši par trīskārtējiem šo spēļu uzvarētājiem.

Ik gadus iedzīvotājiem tiek dota iespēja piedalīties vairāk nekā 20 pašvaldības organizētajos sporta pasākumos dažādos sporta veidos. Turpinās sadarbība ar Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrību “Bauska”, 2010.gadā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiks sarīkoti jau VI Vasaras sporta svētki, kas ik reizi pulcina ap 120 dalībnieku.

2009.gadā ekspluatācija tika nodotas divas jaunas sporta būves griķu un Codes pamatskolas sporta zāles, kas perspektīvā dos vēl lielāku iespēju visu paaudžu novada iedzīvotājiem iesaistīties sev pielāgotās fiziskajās aktivitātēs.

Sporta attīstības galvenie uzdevumi Bauskas novadā:
• nodrošināt bērnu un jauniešu sporta aktivitātes;
• popularizēt veselīgu dzīves veidu novada iedzīvotāju vidū;
• radīt vidi un dot iespēju katram novada iedzīvotājam nodarboties ar sportu;
• atbalstīt sabiedrisko sporta organizāciju attīstību un darbību;
• nodrošināt novada izlašu sportistu dalību dažāda mēroga sacensībās;
• nodrošināt sporta bāzu darbību un veicināt to attīstību;
• veicināt investīciju piesaisti sporta būvju celtniecībai un rekonstrukcijai.

 

Apsveikumi

Test

apsveikumi apsveikumi apsveikumi

Sacensību kalendārs

Iepriekšējais mēnesis Decembris 2017 Nākamais mēnesis
P O T C P S S
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31

Balsojums

Test